Menu ⇒ Kontakt

Dane adresowe

AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k.
Oddział Badawczo-Rozwojowy IRT
Jerozolimskie Business Park
02-305, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 146 C

Dane kontaktowe

Biuro:

tel: +48 22 532 28 00
fax: +48 22 532 28 28
e-mail: info@amt.pl

Projekty⇒Oddział Badawczo-Rozwojowy IRT

tel: +48 22 532 28 38
e-mail: systemy@amt.pl

Serwis⇒Oddział Badawczo-Rozwojowy IRT

tel: +48 22 532 28 12
e-mail: serwis_systemy@amt.pl

Dane firmowe

AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146 C, 02-305 Warszawa, jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000532166
REGON:016044858
NIP:526-23-54-693