Menu ⇒ O nas

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k. jest polską firmą prywatną, która została założona w 1999 roku. Firma zajmuje się zaawansowanymi technologiami pomiarowymi, w szczególności projektowaniem i integracją nowoczesnych urządzeń i systemów pomiarowych, w tym również dedykowanych i specjalnych. W 2002 roku został utworzony Oddział Badawczo-Rozwojowy IRT zatrudniający wysokospecjalizowaną kadrę inżynierów z obszaru elektroniki i informatyki, który świadczy kompleksowe usługi badawczo-wdrożeniowe, specjalizując się w projektowaniu kompletnych rozwiązań złożonych systemów pomiarowych, budowie narzędzi do automatyzacji pomiarów oraz projektowaniu systemów monitorowania widma elektromagnetycznego, przetwarzania sygnałów i ich analizy technicznej, namierzania i lokalizacji źródeł emisji (RWR, ESM, ELINT, COMINT, SIGINT).

AM Technologies posiada wdrożone następujące systemy:

 • System zarządzania jakością ISO 9001:2009 z kryteriami Wewnętrznego System Kontroli WSK
 • System jakości AQAP 2110:2009 (Allied Quality Assurance Publication)
 • System jakości AQAP 2210:2015 (Allied Quality Assurance Publication)
 • Koncesję MSWiA Nr B-381/2003 na obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE Nr 0402H
 • Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia SBPK009213P do klauzuli „Poufne”


AM Technologies oferuje następujące usługi:

 • dialog techniczny, definiowanie i modelowanie wymagań z udziałem użytkownika
 • projektowanie funkcjonalności, usług i interfejsów do systemów i urządzeń
 • projektowanie architektury sprzętowej i programowej urządzeń i systemów
 • tworzenie oprogramowania, integracja i instalacja w systemach
 • adaptacje miejsc instalacji
 • badania, szkolenia oraz eksploatacja 
nadzorowana
 • usługi badawcze, integracja bloków 
i oprogramowanie dedykowane
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • projektowanie i implementacja systemów 
informatycznych, baz danych


AM Technologies posiada następujące doświadczenie wdrożeniowe:

 • udział we wdrożeniach następujących systemów rozpoznania elektronicznego: PROCJON-3, MSR-W, GUNICA, MZRiASR, MZRR SIGINT, ELIAN, SMEK UKF, NELS, SAPER, OSRE
 • udział w projektach rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: SSWDiR, SWINMC, SPMCSS, PET/PCL, KRUK, SPS (środki UE)
 • adaptacja i instalacje systemów rozpoznania elektronicznego na platformach morskich, lądowych i powietrznych
 • integracja systemów rozpoznania elektronicznego z systemami dowodzenia SZAFRAN i WOŁCZENICA
 • wymiana dokumentów w standardach ADatP-3, baseline 12.2 i 13.1
 • wymiana danych i informacji w standardzie ASTERIX
 • obsługa map cyfrowych CADRG, VPF, DTED oraz S-57

 • bazy danych o źródłach radarowych zgodne z NO-02-A058
 • AM Technologies posiada wdrożone systemy zarządzania projektami zalecane przez Project Management Institute


AM Technologies wspiera krajowe instytucje edukacyjne. Jesteśmy członkiem Komitetu Kompatybilności PAN oraz Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji przy Politechnice Warszawskiej. Kluczem do sukcesu firmy jest indywidualne podejście do klienta oraz profesjonalizm, wynikające z doświadczenia i wysokich kwalifikacji zespołu. Naszym celem jest ciągła poprawa satysfakcji Klientów poprzez poprawę świadczonych usług oraz ich pełna zgodność z obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi