baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Produkty

Nazwa produktu

  ELIAN
  Electonic Intelligence Analyzer

Zestaw Akwizycji i Analizy Sygnałów Radarowych (ZAiASR) ELIAN (ang. ELectronic Intelligence ANalyzer) jest autonomicznym urządzeniem rozpoznania elektronicznego realizującym zadania klasy ELINT. Zestaw ELIAN jest przeznaczony do realizacji zaawansowanych zadań w zakresie akwizycji emisji, analizy, przetwarzania i rozpoznawania emisji radarowych z zakresu częstotliwości 0.5 ÷ 18 GHz, zadań długoterminowej archiwizacji danych oraz pełnej syntezy i fuzji informacji.


Zestaw Akwizycji i Analizy Sygnałów Radarowych ELIAN składa się z następujących komponentów:

 • Stanowiska Pomiarowego, - Zestawu Akwizycji Sygnałów Radarowych (ZASR)
 • Stanowiska Analizy - Stanowiska Komputerowego do Analizy Sygnałów Radarowych (SKASR)
 • Systemu zarządzania bazą danych z Bazą Zasobów (baza pomiarów/rejestracji i informacji uzupełniających) oraz Bazą Wzorców (w skład, której wchodzą: Radary, Platformy, Wzorce Sygnałowe, Uzbrojenie, Anteny oraz Sygnatury ELINT)
 • Systemu Komunikacji GPRS między ww. stanowiskami


Zestaw ELIAN posiada zwartą konstrukcję o małych gabaryty i elastycznym systemie zasilania co umożliwia mu natychmiastową realizację zadań ELINT ze wszystkich typów platform:

 • lądowych
 • lotniczych
 • morskich

Parametry techniczne Zestawu Akwizycji i Analizy Sygnałów Radarowych ELIAN

 • Zakres częstotliwości: od 0.5 do 18 GHz
 • Kąt obserwacji: - 360 stopni
 • Antena OMNI na pasmo 1 ÷ 18 GHz – polaryzacja skośna: 45°, szerokość wiązki w elewacji: >20°
 • Antena spiralna na pasmo 1 ÷ 18 GHz – polaryzacja kołowa
 • Baza danych - zgodna z NO-02-A058Zestaw Akwizycji i Analizy Sygnałów Radarowych ELIAN posiada następujące funkcjonalności:

 • zautomatyzowane poszukiwanie i wykrywanie emisji elektromagnetycznych w całym zakresie częstotliwości pracy
 • automatyczne pomiary parametrów wykrywanych emisji
 • przetwarzanie wstępne - parametryczną selekcję i/lub redukcję sygnałów
 • archiwizację sygnałów w plikach z danymi pomiarowymi oraz w bazie danych
 • przetwarzanie sygnałów, a w tym: ekstrakcję podstawowych cech i estymację parametrów emisji radarowych, analizę międzyimpulsową parametrów sygnałów (określenie rodzaju modulacji między-impulsowej oraz estymację parametrów modulacji) oraz analizę wewnątrz-impulsową (określenie rodzaju i parametrów modulacji wewnątrz-impulsowej oraz analiza widmowa emisji)
 • identyfikacja wykrytych emisji
 • zintegrowany system zarządzania bazą danych z Bazą Zasobów (baza pomiarów/rejestracji i informacji uzupełniających) oraz Bazą Wzorców (w skład której wchodzą następujące komponenty: Radary, Platformy, Wzorce Sygnałowe, Uzbrojenie, Anteny oraz Sygnatury ELINT)
 • wizualizacja sygnałów, zbiorów danych pomiarowych, wyników rozpoznania oraz innych danych i informacji rozpoznawczych w formach tabelarycznych oraz wykresów
 • fuzja danych pomiarowych i informacji rozpoznawczej
 • możliwość importu i analizy danych pomiarowych z rozpoznania elektronicznego pozyskanych z innych źródeł promieniowania
 • automatyczne dowiązanie zestawu do terenu oraz znakowanie tymi danymi archiwizowanych sygnałów, zbiorów danych pomiarowych, wyników rozpoznania oraz innych danych rozpoznawczych
 • zobrazowanie na mapie cyfrowej wyników rozpoznania
 • możliwość wstępnej analizy rejestrowanych danych i informacji w czasie rzeczywistym „on-line” oraz zaawansowanej analizy technicznej sygnałów po misji w trybie „off-line”
 • opis emisji oraz Bazy Wzorców zgodny z normą NO-02-A058 oraz STANAG 6009
 • możliwość transmisji informacji i danych z wykorzystaniem komunikacji GPRS między Stanowiskiem Pomiarowym (ZASR), a Stanowiskiem Analizy (SKASR)

rysunekrysunekrysunekrysunekrysunek

W celu uzyskania informacji handlowych prosimy o kontakt z działem projektowym pod adresem systemy@amt.pl

Materiały do pobrania

 • Broszura reklamowa - brak

Zdjęcie produktu

  zdjęcie produktu

  urządzenie ELIAN