baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Produkty

Nazwa produktu

  SIGINT SOFTWARE
  Oprogramowanie systemów rozpoznania elektronicznego
  COMINT, ELINT, ESM, RWR, Analiza Techniczna Sygnałów

AM Technologies od początku swojej działalności silnie wspierała wszystkich klientów w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania specjalistycznego systemów i urządzeń rozpoznania elektronicznego pod szczegółowe wymagania i oczekiwania - dostarczała spersonalizowane rozwiązania pod klucz.


Efektem tej działalności, wieloletnich doświadczeń i wdrożeń różnych systemów i urządzeń rozpoznania elektronicznego do Polskiej Armii są właściwe kompetencje oraz bogata biblioteka modułów programowych umożliwiających szybkie i efektywne tworzenie dedykowanych rozwiązań w wielu zastosowaniach z obszaru EW.


Zestaw oprogramowania specjalistycznego stworzony na potrzeby urządzenia rozpoznania elektronicznego, realizującego zadania ESM i ELINT w zakresie:

 • poszukiwania i przechwytu sygnału radioelektronicznego
 • pomiaru parametrów i analizy sygnałów radioelektronicznych
 • wykrywania i monitoringu emisji radioelektronicznych
 • namierzania źródeł emisji (ZE) - metodą triangulacyjną i TDoA
 • rozpoznawania i klasyfikacji sygnałów radioelektronicznych
 • zobrazowania i transmisji danych rozpoznawczych
 • archiwizacji danych rozpoznawczych


Wydzielone komponenty oprogramowania specjalistycznego realizują:

 • kodowanie/dekodowanie informacji do formatu ASTERIX
 • wymianę danych i informacji między systemem stacji a systemem dowodzenia
 • kontrolę i inicjację wariantów pracy i sesji pracy w urządzeniu/systemie urządzeń
 • zarządzanie zadaniami pomiarowymi
 • zarządzanie obiektami radarowymi
 • lokalizowanie i śledzenie ZE
 • syntezę informacji rozpoznawczej, rejestrację jej wyników i opracowanie statystyk
 • zarządzenie serwerem bazy danych
 • zarządzanie (tworzenie, usuwanie, edycja) wzorcami bazy danych
 • centralne monitorowanie i prezentacja monitorowanych zakresów częstotliwości
 • rejestrowanie i odtwarzanie monitorowanych zakresów
 • inicjowanie procesów poszukiwania emisji radarowych
 • zarządzanie warstwami, ugrupowaniami i podkładami map
 • wizualizację obiektów RAP, plotów, tras, lokalizacji i namiarów
 • inicjowanie procesów przetwarzania danych obiektów
 • sterowanie pracą anteny DF
 • sterowanie pracą kompasu elektronicznego i generatora sygnałów diagnostycznych
 • sterowanie pracą odbiorników RF wąsko i szerokopasmowych
 • odbiór, przetwarzanie i wizualizację danych pomiarowych
 • obsługę obiektów radioelektronicznych (RE) - poszukiwanie, pomiar, namierzanie, monitorowanie, lokalizacja TDoA
 • ekstrakcję cech sygnału radarowego i tworzenie opisów sygnałowych obiektów z określeniem rodzajów modulacji emisji radarowych
 • sterowanie pracą GPS i specjalizowanych zespołów synchronizacji czasu
 • synchronizowanie urządzeń i komputerów stacji
 • kontrolę synchronizacji stacji i systemu stacji
 • sterowanie pracą i przetwarzanie danych z odbiorników IFF, DME/TACAN
 • sterowanie pracą aplikacji pomiarowych na potrzeby zadań lokalizacji TDoA
 • komunikację w sieci IP (TCP, UDP, unicast, multicast)
 • wizualizację stanów połączeń w sieci IP
 • diagnostykę komputerów, aplikacji, mierników i systemu stacji
 • kontrolę drożności torów pomiarowych
 • zarządzanie autoryzacją grup użytkowników oraz przydzielanie uprawnień w dostępie do zasobów systemu
 • automatyczne tworzenie raportów z pracy systemu

Brak dodatkowych informacji

Brak zdjęć w Galerii

W celu uzyskania informacji handlowych prosimy o kontakt z działem projektowym pod adresem systemy@amt.pl

Materiały do pobrania

 • Broszura reklamowa - brak

Zdjęcie produktu

  zdjęcie produktu

  Oprogramowanie Analizy