baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Produkty

Nazwa produktu

  SAMWiL
  System Automatycznego Monitorowania Widma i Lokalizacji

System Automatycznego Monitorowania Widma i Lokalizacji (SAMWiL) zbudowany został z wykorzystaniem urządzeń monitorujących RF Sensor NA6841A firmy Agilent, aplikacji geoserwer N6854A firmy Agilent a także autorskiego oprogramowania realizującego funkcje zarządzania procesem monitorowania oraz zarządzania siecią sensorów. Podzespoły sprztowe są wyłącznie elementami odbiorczymi dostarczającymi dane w trybie „Raw Data”, a cały proces zarządzania, sterowania i przetwarzania w systemie jest realizowany programowo.

W pełni skonfigurowany SAMWiL zapewnia (minimum 4 sensory, aplikację monitorowania i geoserwer):

 • sterowanie pracą poszczególnych sensorów
 • zarządzanie pracą systemu złożonego z n sensorów, z wykorzystaniem protokołu TCP/IP (poprzez sieć LAN jak i bezprzewodowo)
 • monitorowanie widma elektromagnetycznego w pełnym zakresie częstotliwości od 20 MHz do 6 GHz lub w podzakresach zdefiniowanych przez użytkownika
 • monitorowanie w małych odległościach od źródła emisji
 • odbiór i rejestrację danych pomiarowych (próbki I/Q sygnału na częstotliwości pośredniej, strumień danych FFT) z możliwością analizy off-line
 • korelację i syntezę danych pomiarowych
 • analizę techniczna sygnałów z modulacjami: AM, FM, FSK, MSK, BPSK, QPSK, PSK, QAM
 • koherentną detekcję umożliwiającą wykrycie i lokalizację sygnałów poniżej poziomu szumów
 • tworzenie wzorców emisji na podstawie rodzaju modulacji i kształtów widma sygnałów
 • skuteczną lokalizację ZE (metodą TDoA) w przestrzeni otwartej, przy zabudowie rzadkiej i średniej oraz przy zabudowie gęstej i bardzo gęstej (centrum miast)
 • graficzną prezentację danych i informacji (wykresy, tabele, mapy)
 • zapis i archiwizację danych (lokalna BD)
 • alarmowanie i powiadamianie (raportowanie) o zdarzeniach

Monitorowanie, alarmowanie i lokalizacja obecności emisji nieuprawnionych w obszarach kontrolowanych może obejmować w szczególności:
 • urządzenia zakłócające systemy GPS, jak również systemy nawigacji lotniczej TACAN, ILS
 • urządzenia obezwładniające systemy mobilnej telekomunikacji GSM/GPRS/
 • emitery wyróżniające się ze standardowego tła emisji chronionego obszaru, w tym radiostacje komunikacyjne o modulacjach analogowych i cyfrowych czy radiowe urządzenia transmisji danych

Podstawowe zalety systemu:
 • autonomiczność
 • duża odporność klimatyczna (deszcz, piach, kurz)
 • możliwość pracy automatycznej (wykrywanie, alarmowanie)
 • zdolność lokalizowania źródeł emisji na terenach silnie zurbanizowanych
 • możliwość pracy 24/7
 • niewielkie zapotrzebowanie energetyczne umożliwiające wielogodzinną pracę w warunkach polowych
 • centralne miejsce sterowania i alarmowania niezwiązane z fizyczną topologią sieci monitorującej
 • łatwość konfiguracji przestrzennej dostosowanej do chronionych stref (również możliwość instalacji wewnątrz budynków)
 • łatwa metoda montażu i konfiguracji pozwalająca na elastyczne kształtowanie geometrii systemu dla doraźnych zastosowań
 • modyfikowalność oprogramowania pod konkretne potrzeby i zastosowania
 • możliwość łatwej integracji z innymi istniejącymi systemami monitoringu widma i systemami namiarowymi zakresów UHF/VHF/SHF

Podstawowe wymagania, stanowiące również ograniczenia stosowalności systemu:
 • łączność z publicznymi adresami IP między wszystkimi elementami systemu
 • wydajność systemu jest uzależniona od przepustowość w kanałach łączności (minimalna łączność to 3G)
 • dokładność wyznaczenia miejsca pozycji zależy od konfiguracji przestrzennej sieci sensorów oraz położenia źródła emisji względem tej konstelacji
 • system wymaga minimum 3 stanowisk odbiorczych do przeprowadzenia lokalizacji 2D źródła emisji
 • system wymaga minimum 4 stanowisk odbiorczych do przeprowadzenia lokalizacji 3D źródła emisji

RF Sensor - parametry środowiskowe

 • Zasilanie: 15-24 VDC (opcjonalnie 120/240 VAC z adapterem)
 • Pobór mocy: 30W max, 25 W nominalnie
 • Obudowa: Aluminiowa IP67 (odporna na kurz i wodę);
 • Zakres temp. pracy:
  • od -15°C do +55°C (bez ekspozycji na nasłonecznienie)
  • od -35°C do +55°C (z dodatkowym układem podgrzewania)
  • przy wilgotności od 15% do 95%
 • niewielkie gabaryty urządzenia ułatwiające jego instalację mechaniczną

RF Sensor - parametry tunera
 • Zakres częstotliwości: od 20MHz do 6GHz
 • Pasmo IF: do 20MHz max
 • Filtry preselekcyjne (7 szt.):
  • 20MHz – 750MHz (z przedwzmacniaczem)
  • 750MHz – 1800MHz (z przedwzmacniaczem)
  • 1800MHz – 2700MHz
  • 2700MHz – 3250MHz
  • 3250MHz – 4150MHz
  • 4150MHz – 5050MHz
  • 5050MHz – 6000MHz
 • Współczynnik szumów: od 15dB do 25dB w całym paśmie
 • Przetwornik A/D: 14 bitów, 56MS/s
 • Wejściowy punkt przecięcia: +8dBm
 • Max moc wejściowa: +20 dBm
 • Dokładność amplitudy: ±3dBm
 • Dokładność częstotliwości: ±0.1ppm (przy korzystaniu z GPS)

RF Sensor - parametry w zakresie monitorowania
 • odbiornik skanujący (20 MHz do 6 GHz) z 20 MHz pasmem natychmiastowym
 • zmienne pasmo kanału pośredniej częstotliwości (do 20 MHz)
 • 2 kluczowane wejścia sygnałowe RF (możliwość wykorzystania 2 anten)
 • wbudowany bufor pamięci do przechowywania przechwyconych danych
 • duża precyzja synchronizacji pomiarów oraz oznaczanie danych pomiarowych sygnaturami czasu dużej dokładności
 • możliwość integrowania z precyzyjnym GPS z aktywną anteną – czas i pozycja
 • demodulacja AM/FM wraz z natychmiastową transmisją sygnału audio
 • możliwość ciągłej transmisji strumienia danych I/Q sygnału IF
 • możliwość ciągłej transmisji strumienia danych FFT sygnału wejściowego
 • sterownie poprzez sieć z wykorzystaniem protokołu TCP/IP
 • dostępny programowy interfejs API do zdalnego sterowania urządzeniem
 • odbiornik konfigurowalny programowo (zdalnie) z możliwością uruchamiania sterujących aplikacji użytkownika
 • szczelna obudowa - współczynnik ochrony IP67 (odporny na kurz i wodę)

link do datasheet

rysunekrysunekrysunekrysunekrysunek

W celu uzyskania informacji handlowych prosimy o kontakt z działem projektowym pod adresem systemy@amt.pl

Zdjęcie produktu

  zdjęcie produktu

  Instalacja na maszcie