baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty

PROJEKTY KOMERCYJNE

Od początku powstania oddziału badawczo-rozwojowego, zespół inżynierów z R&D uczestniczył we wszystkich kluczowych projktach realizowanych na terenie kraju w zakresie opracowania, stworzenia i wdrożenia systemów walki elektronicznej dla potrzeb wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP. AMT realizowało projekty w trybie kooperacji z największymi krajowymi dostawcami systemów EW, kilka projektów zostało realizowanych samodzielnie.


Partnerzy projektowi

 • Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A, w Zielonce k. Warszawy
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A.
 • Bumar Elektronika S.A.
 • PIT-RADWAR S.A.
 • MAW Telecom
 • KenBIT Sp.j.
 • WB Electronics S.A.
 • Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • PZL Świdnik
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotnicznych
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie


Projekty realizowane w kooperacji

 • MSR-W
 • Procjon-3
 • Gunica
 • MZRR Sigint
 • MZRiASR
 • OSRE
 • modernizacja MSR-W


Projekty realizowane samodzielnie

 • NELS 1
 • NELS 2
 • ELIAN
 • SAPER/SAPSR
PROJEKTY ROZWOJOWE

Od 2010 roku oddział R&D aktywnie uczestniczy w pracach badawczor rozwojowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tym okresie AMT realizowało prace rozwojowe w sześciu projektach. Cztery z nich już zostały zakończone, dwa są w trakcie realizacji.


Konsorcjanci w projektach rozwojowych

 • Instytut Techniki Lotniczej - Wojskowa Akademia Techniczna
 • Instytut Radioelektroniki - Wojskowa Akademia Techniczna
 • Instytut Optoelektroniki - Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy
 • MSP Marcin Szendler
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 • Bumar Elektronika S.A.
 • PIT-RADWAR
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Akademia Obrony Narodowej


Projekty rozwojowe

 • SSWDiR - sieciocentryczny system wsparcia dowodzenia i rozpoznania - 2010-2014 (zakończony)
 • SPMCSS - system pasywnego monitorowania chronionych stref specjalnych - 2010-1013 (zakończony)
 • SWINMC - system wykrywania i identyfikacji niebezpiecznych materiałów chemicznych - 2010-1013 (zakończony)
 • COAP - centrum operacyjne ochrony przeciwpożarowej - 2011-2013
 • PLS - system pasywnej lokacji (PET/PCL) - 2012-2016
 • KRUK - system analizy i syntezy danych rozpoznawczych - 2013-2016