baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty komercyjne

Nazwa projektu

  MZRR SIGINT
  Mobilny Zestaw Rozpoznania Elektronicznego SIGINT

System MZRR SIGINT jest przeznaczona do prowadzenia rozpoznania elektronicznego klasy COMINT emiterów komunikacyjnych zakresu VHF/UHF.

Generalnym producentem systemu MZRR SIGINT jest MAW Telecom
AM Technologies była partnerem MAW Telecom przez realizacji kontraktu na dostawę systemu MZRR SIGINT

W ramach realizacji projektu AM Technologies odpowiadała za:
 • opracowanie logiki i mechanizmów współpracy między stacjami systemu
 • zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania MKS (Moduł Komunikacji Systemowej)
 • zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania MMC (Moduł Map Cyfrowych)
 • zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania MWD (Moduł Wymiany Danych)
 • opracowanie programu badań specjalistycznych w zakresie własnego oprogramowania
 • opracowanie programu i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych operatorów EW w zakresie własnego oprogramowania

Podstawowe właściwości oprogramowania AMT:
 • MKS - Moduł Komunikacji Systemowej - warstwa stanowiąca dla Stacji Rozpoznania Radioelektronicznego (SRR) wchodzącej w skład MZRR kanał komunikacyjny do wymiany danych pomiędzy SRR z wykorzystaniem radiostacji (RDST) klasy PR-4G. MKS realizuje transmisje danych przy użyciu GPRS, LAN, transmisji asynchronicznej (ADT) oraz jednoczesnej i niezależnej transmisji mowy i danych między użytkownikami sieci IP/MULTIPLEX (MUX)
 • MMC - Moduł Map Cyfrowych - stanowi warstwę służącą do przedstawienia i wizualizacji aktualnej i archiwalnych informacji radioelektronicznych na tle cyfrowego zobrazowania mapy zgodnie ze standardem APP-6A, tj.: sformalizowanego zapis graficznego zobrazowania sytuacji bojowej/taktycznej/radioelektronicznej na mapie cyfrowej. MMC obsługuje następujące rodzaje podkładów mapowych, tj.: SHP (ang. Shapefiles), CADRG (ang. Compressed ARC Digitized Raster Graphics), VPF (ang. Vector Product Format) oraz DTED (ang. Digital Terrain Elevation Data
 • MWD - Moduł Wymiany Danych - stanowi warstwę służącą do wymiany (uzupełniania/wysyłania/odbierania/prezentacji) sformalizowanych jawnych meldunków między SRR a systemem dowodzenia (SD) w formacie STANAG 5500/ ADat-P3.

W celu uzyskania bliższych informacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem systemy@amt.pl

Brak zdjęć w Galerii

Materiały do pobrania

 • Opis techniczny - brak

Foto projektu

  zdjęcie projektu

  SRR MZRR