baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty komercyjne

Nazwa projektu

  SMEK
  System monitorowanie emisji komuniacyjnych VHF/UHF

System Monitorowania Emisji Komunikacyjnych (SMEK) jest przeznaczony do prowadzenia automatycznego nasłuch i namierzania radiowego, lokalizacji emiterów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 20MHz do 3GHz (z możliwością rozszerzenia zakresu do 6GHz) oraz zaawansowanej analizy technicznej w trybie automatycznym oraz w trybie off-line. Projektowane rozwiązanie składa się z trzech (3) pojazdów, w tym jeden z nich pełni rolę nadrzędną (funkcja master) a dwa pozostałe pojazdy rolę podrzędną (funkcja slave).


Podstawowe ukompletowanie pojazdu
 • namiernik radiowy
 • podsystem monitoringu, akwizycji i analizy technicznej (tylko master)
 • system antenowy
 • stacja robocza z oprogramowaniem specjalistycznym i mapami cyfrowymi
 • router komunikacyjny

Podstawowe funkcjonalności systemu
 • monitorowanie widma elektromagnetycznego w paśmie obserwacji
 • przetwarzanie COMINT
 • pomiar parametrów technicznych źródeł emisji
 • namierzanie źródeł emisji
 • lokalizacja źródeł emisji (tylko przy pracy systemowej)
 • rozpoznawanie/identyfikacja źródeł emisji (stacja M)
 • archiwizacja danych pomiarowych
 • analiza pomisyjna danych pomiarowych na stanowiskach zewnętrznych

W celu uzyskania bliższych informacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem systemy@amt.pl

Brak zdjęć w Galerii

Materiały do pobrania

 • Opis techniczny - brak

Foto projektu

  zdjęcie projektu

  Aparatura SMEK