baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty rozwojowe

Nazwa projektu

    PET/PCL - Passive Radar
    Passive Emitter Tracking & Passive Coherent Location

*** PEŁNA INTEGRACJA TECHNOLOGII PET I PCL W JEDNYM SYSTEMIE RADARU PASYWNEGO ***

System PET/PCL jest systemem radiolokacji pasywnej i jest projektowany jako podstawowy element ugrupowania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej, umożliwiając realizację detekcji, lokalizacji i śledzenia obiektów powietrznych. Kompletny system PET/PCL składa się z czterech stacji połączonych dedykowanym systemem łączności. Kluczowym elementem systemu jest, projektowany przez zespół inżynierów AM Technologies, podsystem PET.Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy DOBR/0043/R/ID1/2012/03
Projekt realizowany w konsorcjum z PIT-RADWAR S.A. oraz Politechniką Warszawską

brak szczegółowych informacji

rysunekrysunek

Materiały do pobrania

  • Opis techniczny - brak

Foto projektu

    zdjęcie projektu

    Wizualizacja PET-PCL