baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty rozwojowe

Nazwa projektu

  COAP
  Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych

Celem projektu Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych (COAP) jest zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP poprzez opracowanie prototypowego urządzenia (demonstratora) modułowego systemu integrującego stosowane w Polsce systemy transmisji alarmów pożarowych (monitoringu pożarowego) oraz przeprowadzenie testów prototypu w warunkach rzeczywistych.

Monitoring pożarowy obiektów budowlanych realizowany jest przez urządzenia transmisji sygnałów alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych, które służą do przesyłania tych alarmów z central sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczych alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych.


Główne technologie urządzenia integrującego obejmują zasadniczo trzy obszary:
 • łączność
 • elektronika
 • informatyka

Główne zagadnienia technologiczne obejmują:
 • sprzętową i zarządzaną obsługę wielu zróżnicowanych interfejsów fizycznych z dużymi gęstościami strumienia danych
 • programowanie procesorów sygnałowych i mikrokontrolera do sprzętowej integracji danych i sygnałów
 • transmisja danych w systemie czasu rzeczywistego z założeniami systemu krytycznego
 • obiektowa i modułowa konstrukcja oprogramowania w technologii MVC (Model-Widok-Kontroler) oraz architekturze klient-serwer
 • systemy bazodanowe
 • mapy cyfrowe rastrowe i wektorowe

Zadaniem zespołu AM Technologies było opracowanie:
 • Systemu Wizualizacji i Wspomagania Decyzji (SWiWD)
 • Aplikacji Serwera Bazy Danych
 • Architektury Bazy Danych
 • Aplikacji Klienta SWiWD
 • Map Cyfrowych

W Bazie Danych mogą być zapisywane:
 • dane monitorowanych obiektów budowlanych
 • dane operatorów i stacji odbiorczych
 • zdarzenia, w tym alarmy pożarowe
 • stan urządzeń
 • dane użytkowników systemu i ich uprawnienia
 • informacje o jednostkach, siłach i środkach
 • wiadomości, komunikaty, meldunki wymieniane przez Dyspozytorów

Funkcjonalności Klienta SWiWD:
 • wizualizacja i potwierdzanie komunikatów UPOP przychodzących z Integratora (m.in. przyjmowanie i potwierdzanie alarmów, obserwacja uszkodzeń, tworzenie blokad alarmów)
 • zarządzanie Obiektami Monitorowania, Operatorami i Dostawcami, obiektami COAP, jednostkami PSP, Siłami i Środkami
 • obserwacja stanu systemu (sprawdzanie obecności serwera, innych Dyspozytorów i Urządzeń Integrujących)
 • zarządzanie użytkownikami COAP (w zależności od przypisanych uprawnień)
 • podgląd komunikatów systemowych, korzystanie z mapy cyfrowej

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy 0002/R/ID1/2011/01
Projekt realizowany w konsorcjum: Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB (lider) oraz Instytut Łączności - PIB

brak informacji

Brak zdjęć w Galerii

Materiały do pobrania

 • Opis techniczny - brak

Foto projektu

  zdjęcie projektu

  Struktura systemu