baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty rozwojowe

Nazwa projektu

  SPMCSS
  System Pasywnego Monitorowania Chronionych Stref Specjalnych

Celem projektu rozwojowego System Pasywnego Monitorowania Chronionych Stref Specjalnych (SPMCSS), realizowanego w latach 2010 - 2013, było opracowanie demonstratora technologii zapewniającego możliwość wykrywania i jednoczesnego określenia miejsca położenia źródeł emisji sygnałów nieautoryzowanych i niebezpiecznych, emitowanych w terenach zurbanizowanych, które to sygnały mogą wpływać na bezpieczeństwo procesów oraz zakłócać wykonywanie podstawowych funkcji realizowanych w wyodrębnionych strefach o szczególnej wrażliwości. Projekt realizowany był w ramach konsorcjum z Instytutem Radioelektroniki WAT (lider konsorcjum) i finansowany był przez NCBiR w ramach środków na naukę w latach 2010-2012

Zasadniczym elementem architektury sprzętowej SPMCSS jest urządzenie RF Sensor N6841A firmy Agilent

W ramach projektu oddział badawczo-rozwojowy AM Technologies:
 • opracował projekt architektury sprzętowej systemu
 • opracował projekt architektury oprogramowania systemu
 • wykonał oprogramowanie specjalistyczne (ACM - Aplikacja Centrum Monitorowania, AM - Aplikacja Monitorowania)
 • wykonał demonstrator technologii
 • przeprowadził badania laboratoryjne i terenowe systemu

Demonstrator systemu realizuje następujące zadania:
 • monitorowanie emisji w pełnym zakresie częstotliwości (20 MHz - 6 GHz) lub w podzakresach zdefiniowanych przez użytkownika
 • lokalizowanie wybranych ZE metodami: pomiaru różnic czasu przyjścia sygnału (TDoA), pomiaru stosunku mocy odebranego sygnału (RSS), mieszaną (TDoA+RSS)
 • demodulację AM/FM z możliwością odsłuchu
 • rejestrację próbek I/Q i widma z możliwością odtworzenia
 • analizę techniczną sygnałów z modulacjami AM, LSB, FSK, MSK, BPSK,QPSK, PSK, QAM
 • koherentną detekcję umożliwiającą wykrycie i lokalizację sygnałów poniżej poziomu szumów
 • tworzenie wzorców emisji na podstawie rodzajów modulacji i kształtów widma sygnałów
 • dystrybucję wyników rozpoznania i lokalizacji do systemów współpracujących

Zalety proponowanego demonstratora SPMCSS:
 • praca ciągła w systemie 24/7
 • centralne zarządzanie rozproszoną siecią sensorów
 • mnogość pomiarów zwiększająca prawdopodobieństwo wykrycia oraz dokładności lokalizacji
 • możliwość funkcjonowania w środowisku zurbanizowanym o silnej wielodrogowości sygnałów
 • różnorodne algorytmy geolokacji poszerzają obszar zastosowania systemu
 • prostota montażu i konfiguracji pozwalająca na elastyczne kształtowanie konstelacji systemu do doraźnych zadań
 • generowanie złożonych raportów na podstawie wielu kryteriów


Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 0161/R/T00/2010/12
Projekt realizowany w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną - Instytut Radioelektroniki

RF Sensor - parametry środowiskowe

 • Zasilanie: 15-24 VDC (opcjonalnie 120/240 VAC z adapterem)
 • Pobór mocy: 30W max, 25 W nominalnie
 • Obudowa: Aluminiowa IP67 (odporna na kurz i wodę);
 • Zakres temp. pracy:
  • od -15°C do +55°C (bez ekspozycji na nasłonecznienie)
  • od -35°C do +55°C (z dodatkowym układem podgrzewania)
  • przy wilgotności od 15% do 95%
 • niewielkie gabaryty urządzenia ułatwiające jego instalację mechaniczną

RF Sensor - parametry tunera
 • Zakres częstotliwości: od 20MHz do 6GHz
 • Pasmo IF: do 20MHz max
 • Filtry preselekcyjne (7 szt.):
  • 20MHz – 750MHz (z przedwzmacniaczem)
  • 750MHz – 1800MHz (z przedwzmacniaczem)
  • 1800MHz – 2700MHz
  • 2700MHz – 3250MHz
  • 3250MHz – 4150MHz
  • 4150MHz – 5050MHz
  • 5050MHz – 6000MHz
 • Współczynnik szumów: od 15dB do 25dB w całym paśmie
 • Przetwornik A/D: 14 bitów, 56MS/s
 • Wejściowy punkt przecięcia: +8dBm
 • Max moc wejściowa: +20 dBm
 • Dokładność amplitudy: ±3dBm
 • Dokładność częstotliwości: ±0.1ppm (przy korzystaniu z GPS)

RF Sensor - parametry w zakresie monitorowania
 • odbiornik skanujący (20 MHz do 6 GHz) z 20 MHz pasmem natychmiastowym
 • zmienne pasmo kanału pośredniej częstotliwości (do 20 MHz)
 • 2 kluczowane wejścia sygnałowe RF (możliwość wykorzystania 2 anten)
 • wbudowany bufor pamięci do przechowywania przechwyconych danych
 • duża precyzja synchronizacji pomiarów oraz oznaczanie danych pomiarowych sygnaturami czasu dużej dokładności
 • możliwość integrowania z precyzyjnym GPS z aktywną anteną – czas i pozycja
 • demodulacja AM/FM wraz z natychmiastową transmisją sygnału audio
 • możliwość ciągłej transmisji strumienia danych I/Q sygnału IF
 • możliwość ciągłej transmisji strumienia danych FFT sygnału wejściowego
 • sterownie poprzez sieć z wykorzystaniem protokołu TCP/IP
 • dostępny programowy interfejs API do zdalnego sterowania urządzeniem
 • odbiornik konfigurowalny programowo (zdalnie) z możliwością uruchamiania sterujących aplikacji użytkownika
 • szczelna obudowa - współczynnik ochrony IP67 (odporny na kurz i wodę)

link do datasheet

rysunekrysunekrysunekrysunekrysunekrysunekrysunekrysunek

Materiały do pobrania

 • Opis techniczny - brak

Foto projektu

  zdjęcie projektu

  Schemat systemu monitoringu