baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty rozwojowe

Nazwa projektu

  • Opracowanie szerokopasmowego procesora sygnałowego realizującego w czasie rzeczywistym zintegrowaną, wielowymiarową i wielostopniową analizę radiowych sygnałów komunikacyjnych 
i niekomunikacyjnych
  • kryptonim projektu: SPS (Szerokopasmowy Procesor Sygnałowy)
rysunekrysunek

Celem głównym projektu SPS jest opracowanie wielokanałowego procesora sygnałowego dla systemów szerokopasmowego monitorowania widma elektromagnetycznego o różnorodnym przeznaczeniu.


Podstawowym zadaniem projektowanego procesora sygnałowego jest wielokanałowe przetwarzanie ciągów próbek surowych danych cyfrowych w celu wyznaczania informacji użytecznych z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Opracowane urządzenie będzie zapewniało funkcjonalności, realizowane automatycznie i szerokopasmowo dla emisji komunikacyjnych i niekomunikacyjnych.

rysunekrysunek

Projekt SPS realizowany przez AM Technologies Sp. z o.o., Sp. k, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
działanie: projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Umowa nr POIR.01.01.01-00-0022/16-00,

Czas trwania projektu: 01.09.2016 - 31.08.2020 r.

Budżet projektu: 7 450 378,65 PLN w tym dofinansowanie: 4 775 181,05 PLN

Brak zdjęć w Galerii

Materiały do pobrania

  • Brak materiałów - brak