baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Projekty rozwojowe

Nazwa projektu

  SSWDiR
  Sieciocentryczny System Wsparcia Dowodzenia i Rozpoznania

Celem projektu rozwojowego Sieciocentrycznego Systemu Wsparcia, Dowodzenia i Rozpoznania (SSWDiR) realizowanego w latach 2010 - 2014 było opracowanie demonstratora technologii wiążącego w jedną przestrzeń informacyjną sensorów, decydentów oraz mechanizmów informowania i wspierania procesów decyzyjnych.

Sprzętowe elementy SSWDiR stanowią:

 • PLS - platforma lotnicza systemu w postaci dwumiejscowego samolotu "OSA" wyposażona w sterowaną głowicę optoelektroniczną z kamerą wizyjną, termowizyjną, dalmierzem laserowym oraz układem stabilizacji i orientacji przestrzennej, w samolotowy moduł radiowy i terminal z ekranem dotykowym
 • PMS - platforma mobilna systemu wyposażona w bazowy moduł radiowy do łączności z PLS, terminal SUNIT oraz komputer wynośny klasy rugged
 • PSS - platforma stacjonarna systemu, zlokalizowana przy ośrodku dowodzenia lub koordynacji formacji wykorzytującej SSWDiR, wyposażona w serwer systemowy z bazą danych systemu. Na PSS realizowane są funkcje integracji danych z platform lotniczych, mobilnych i pieszych, prezentacji zgromadzonych danych oraz dowodzenia systemem
 • PPS - platforma przenośna systemu którą stanowi urządzenie typu handheld
Łączność pomiędzy PLS i PMS zapewniana jest przez dedykowany system komunikacji radiowej (SKR).

W ramach projektu oddział badawczo-rozwojowy AM Technologies realizował:
 • dostawę dedykowanego systemu komunikacji radiowej (producent WB Electronics)
 • dostawę głowicy optoelektronicznej (producent WB Electronics)
 • opracowanie oprogramowania specjalistycznego całego systemu SSWDiR

Cechy opracowanego oprogramowania specjalistycznego systemu:
 • współdzielenie różnych funkcjonalności przez wiele aplikacji jednocześnie
 • system o architekturze zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture)
 • wykorzystanie języka XML, WSDL i protokołu SOAP w celu realizacji architektury typu SOAP
 • wysoka skalowalność
 • protokół IP jako protokół transportowy w domenie
 • obsługa map rastrowych, wektorowych z uwzględnieniem modelu wysokościowego DTED i map satelitarnych Google

Obszary wykorzystania systemu SSWDiR:
 • monitorowanie szlaków komunikacyjnych pod kątem natężenia ruchu drogowego, celem przekazywania informacji koordynacyjnych o korkach, wypadkach i innych zdarzeniach oraz sytuacjach niebezpiecznych
 • monitorowanie i przekazywanie informacji koordynacyjnych w trakcie pościgów za sprawcami wypadków, przestępstw i wykroczeń drogowych
 • monitorowanie przebiegu imprez masowych pod kątem organizacji zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • monitorowanie wyselekcjonowanych, szczególnie niebezpiecznych obszarów miast i przekazywanie informacji o popełnionych przestępstwach, wykroczeniach, aktach wandalizmu i sprawach czynów
 • wykorzystywanie systemów monitorujących w działaniach operacyjnych (obserwacja, inwigilacja, przygotowanie planów bezpośrednich działań i czynności)
 • monitorowanie miejsc katastrofy, wypadków jak również obszarów klęsk żywiołowych w tym informowanie właściwych służb o skali zagrożenia
 • poszukiwanie osób ukrywających się i zaginionych


Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 0039/R/T00/2010/11
Projekt realizowany w konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. oraz MSP Marcin Szender

Parametry techniczne SKR i głowicy optycznej:

 • zakres częstotliwości pracy systemu komunikacji radiowej 5-6 GHz
 • zasięg łączności radiowej 50+ km przy przepustowości 4 MBps
 • możliwość przesyłania danych jednocześnie na dwóch kanałach
 • kamera dzienna: rozdzielczość 740000 pixeli w systemie PAL, 26x zoom optyczny
 • kamera termalna: rozdzielczość matrycy 640x480, zakres spektralny 8um-12um
 • dalmierz laserowy: zakres pomiaru odległości od 10m do 5000m
 • dokładność pomiaru odległości lepsza niż 1m

rysunekrysunekrysunekrysunekrysunekrysunekrysunek

Materiały do pobrania

 • Opis techniczny - brak

Foto projektu

  zdjęcie projektu

  Diagram systemu SSWDiR