baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Usługi

Nazwa usługi

  Oprogramowanie - projektowanie i implementacja

Główną zasadą, którą kierujemy się przy projektowaniu i implementacji oprogramowania, jest tworzenie rozwiązań otwartych i spełniających wszystkie wymagania i oczekiwania klienta. Na bazie wstępnych wymagań klienta, oferujemy własne pomysły i rozwiązania oraz prototypujemy GUI, ale zawsze jesteśmy otwarci na implementację wszelkich propozycji i zmian wynikających z ewaluacji projektu na etapie realizacji jak również na bazie doświadczeń eksploatacyjnych.
Prace projektowe nad oprogramowaniem prowadzone są z wykorzystaniem języków UML oraz SysML, a prace projektowe są realizowane w środowisku sieciowym Enterprise Architect. Cały proces wytwórczy oprogramowania jest realizowany i monitorowany z wykorzystaniem własnych rozwiązań i technologii informatycznych wspierających pracę zespołową.


Oferta w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania obejmuje następujące kategorie:
 • Sterowanie, kontrola i wizualizacja danych z urządzeń:
  • podzespoły: systemy antenowe, serwokotrolery, RF Front-End, tunery, odbiorniki rozpoznania, namierniki radiowe, procesory sygnałowe, radiostacje, generatory zakłóceń, odbiorniki GPS, urządzenia nawigacyjne (AIS), radary nawigacyjne
  • interfejsy: Ethernet, USB, RS232, RS422, SFP, SFP+,
  • protokoły: TCP/IP, UDP/IP, multicast, AURORA, HDLC, NMEA
 • Przetwarzanie i algorytmizacja:
  • algorytmy przetwarzania sygnałów: obliczanie transformat FFT na bazie strumienia sygnału IQ, autodetekcji emisji w oparciu o FTT, cyfrowa filtracja sygnałów, automatyczne wyznaczanie cech sygnałów komunikacyjnych, opis parametrów emisji impulsowych PDW, automatyczny deinterleaving, określanie parametrów modulacji emisji komunikacyjnych i radarowych
  • algorytmy fuzji danych i informacji: sieciowe kierowanie i dowodzenie systemem sensorów i namierników, fuzja sygnałów EDW, estymacja kierunku przyjścia emisji AoA, korelacyjne wyznaczanie różnic czasów przyjścia sygnału ToA, lokalizacja metodą multilateracyjną TDoA, lokalizacja metodą triangulacyjną DF, śledzenie obiektów
  • algorytmy SQL: klasyfikacja sygnałów, identyfikacja emiterów, zbiór operacji podstawowych CRUD, wielokryterialne wyszukiwanie wzorców
 • Inne usługi i moduły programowe:
  • protokoły współpracy z systemami dowodzenia: ASTERIX, ADatP-3 (basseline 12.2 i baseline 13.1)
  • relacyjne bazy danych: baza danych wzorców emiterów radarowych zgodnych z NO-02-A058 i STANAG 6009, dane taktyczne i techniczne, dane operacyjne, dane graficzne map (autorski model bazy wzorców został przedstawiony na diagramie w dole strony)
  • interfejsy GUI: graficzne (widmo, spektrogramy, histogramy, wykresy polarne, PDW, EDW, mapy cyfrowe DTED, VPF, CADRG, S57 i inne, znaczniki APP-6A, diagnostyka), tabelaryczne i BD (rekonfigurowane GUI)
  • Linux
 • Systemy operacyjne
  • Windows XP, 7, 8
  • Windows Mobile
  • Linux
 • Języki i technologie oprogramowania
  • Delphi 7, 2005, XE2
  • C/C++
  • .Net (C#, ASP)
  • JAVA (J2EEm J2SE, J2ME)
  • WEB (PHP, JavaScript, HTML5, CSS3, XML, WebService, JSON )
  • DBMS (PostgreSQL, Firebird, Oracle)

Wszytkie określone powyżej cechy i kategorie odwołujące się do wytwarzania oprogramowania, są w pełni dojrzałymi i opanowanymi technologiami, a oferowane sterowniki urządzeń, algorytmy przetwarzania sygnałów i danych, interfejsy GUI czy schematy bazy danych są eksploatowane od ponad 10 lat w wielu pracujących urządzeniach.


Od 2002 roku oddział badawczo-rozwojowy brał udział w wielu krajowych projektach związanych z wysposażaniem Polskiej Armii w urządzenia i systemy rozpoznania elektronicznego klasy ELINT, ESM, RWR i COMINT.
Wdrażane przez nas do urządzeń i systemów EW oprogramowanie posiada następującą kategoryzację:

 • oprogramowanie pomiarowe
 • oprogramowanie komunikacyjne
 • oprogramowanie systemowe
 • oprogramowanie kierowania i dowodzenia
 • oprogramowanie analizy technicznej
 • oprogramowanie baz danych

Nasze autorskie oprogramowanie jest obecnie zaimplementowane i eksploatowane w następujących urządzeniach i systemach:
 • MSR-W
 • Procjon-3
 • NELS
 • GUNICA
 • ELIAN
 • MZRR SIGINT
 • MZRiASR

obrazek

Zdjęcie usługi

  zdjęcie produktu

  Projektowanie i pisanie oprogramowania