baner_IRT_4.png
Fusion of data and information - COMINT and ELINT - Electronic Intelligence System
baner_IRT_3.png
Integration of PET and PCL technologies in one station - Passive Radar - PET/PCL
baner_IRT_5.png
Remote Control, Technical Analysis, Graphic Visualisation, Digital Maps, Communication - Software

Menu ⇒ Usługi

Nazwa usługi

  Projektowanie Systemów Rozpoznania - ELINT, ESM, RWR i COMINT

Podstawowe obszary działalności projektowej AM Technologies:

 • Doradztwo techniczne
 • Modelowanie Wymagań (przy aktywnym udziale użytkownika i gestora)
 • Założenia Taktyczno-Techniczne
 • Projekt koncepcyjny
 • Projekt wstępny
 • Integracja i testy
 • Badania zakładowe FAT (Factory Acceptance Test)
 • Adaptacja miejsc instalacji
 • Instalacja u użytkownika
 • Szkolenia
 • Badania poligonowe SAT / HAT (Site Acceptance Test / Harbor Acceptance Test)
 • Eksploatacja nadzorowana
 • Wsparcie techniczne
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Modernizacja

Nasze podejście do kompleksowego projektowania systemów EW przedstawia diagram na dole strony

Wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem już od pierwszego kontaktu, niezależnie z jak zaawansowanymi propozycjami i pomysłami przychodzą, zawsze jesteśmy w stanie dopasować odpowiednie i efektywne rozwiązania techniczne oraz biznesowe w celu stworzenia systemu spełniającego wszystkie oczekiwania klienta.

W zależności od wymaganych cech, parametrów i funkcjonalności projektujemy system dobierając odpowiednie elementy:

 • liczba stacji/urządzeń/stanowisk wchodzących w pojedyncze ugrupowanie i konfiguracja przestrzenna systemu
 • analiza pola antenowego
 • systemy antenowe
 • urządzenia odbiorcze
 • okablowanie sygnałowe
 • urządzenia namierzające
 • procesory sygnałowe
 • serwery
 • stacje robocze
 • oprogramowanie pomiarowe
 • oprogramowanie systemowe
 • oprogramowanie komunikacyjne
 • media łączności (routery, radiolinie, radiostacje)
 • okablowanie sieciowe

Dla wybranych propozycji konfiguracyjnych przeprowadzamy pełne symulacje i obliczenia obejmujące wyznaczanie parametrów taktycznych i technicznych. Wyznaczane są zasięgi wykrywania, obszary robocze systemu, błędy lokalizacji, czasy przetwarzania, dokładności pomiarowe i wiele innych wskaźników pozwalających ocenić poprawność oferowanego rozwiązania względem oczekiwań klienta.


Nasze umiejętności i doświadczenie projektowe w tym obszarze, powoduje że jesteśmy doceniani i zapraszani do współpracy przez największe krajowe podmioty gospodarcze rynku uzbrojenia z obszaru elektroniki takie jak PIT-RADWAR S.A. (wcześniej BUMAR ELEKTRONIKA) czy Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.


Od 2002 roku oddział badawczo-rozwojowy brał udział w wielu krajowych projektach związanych z wyposażaniem Polskiej Armii w urządzenia i systemy rozpoznania elektronicznego klasy ELINT, ESM, RWR i COMINT. Siła i doświadczenie w projektowaniu systemów klasy Electronic Inteligence w firmie AM Technologies, opiera się na doświadczeniach kluczowych projektantów, wywodzących się z Instytutu Radiolokacji i Instytutu Łączności Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Członkowie zespołu projektowego AMT uczestniczyli w projektowaniu i wdrażaniu do Polskiej Armii większości nowoczesnych urządzeń i systemów rozpoznania sygnałów radarowych.


Uczestniczymy również w bieżących projektach dostawy kolejnych stacji systemu GUNICA, szerokiej modernizacji stacji MSR-W oraz najnowszym projekcie rozwojowym współfinansowanym przez NCBiR - system PET/PCL

obrazek obrazek

Zdjęcie usługi

  zdjęcie produktu

  Projektowanie systemów